ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ - INOX
Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Α.Ε.

ΙΣΙΩΤΙΚΟ
ΣΑΤΙΝΑΡΙΣΜΑ ΡΟΛΩΝ
ΛΑΜΕΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ
ΣΑΤΙΝΑΡΙΣΜΑ ΦΥΛΛΩΝ
ΣΧΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΨΑΛΙΔΙ
ΛΑΜΕΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ

ΓΡΑΜΜΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
VIDEO
  MAX MIN
THICKNESS (mm) 5 0,4
LENGHT (mm) 5000 300
WIDTH (mm) 1600 50